transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Boethius of Dacia (1270s) and Radulphus Brito (1290s) on the Universal Sign 'Every'

Författare och institution:
Ana Maria Mora-Márquez (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Logica Universalis, 9 ( 2 ) s. 193-211
ISSN:
1661-8297
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Medieval Logic; Medieval Philosophy
Postens nummer:
211278
Posten skapad:
2015-01-21 13:52
Posten ändrad:
2015-09-07 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007