transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Yrkespedagogisk forskning i vardande?

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
I Wernersson & I Gerrbo (Red), Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, s. 223-256
ISBN:
978-91-7346-773-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Gothenburg studies in educational sciences, nr 347 ISSN 0436-1121
Postens nummer:
211242
Posten skapad:
2015-01-21 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007