transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Water as a hyperfact

Författare och institution:
Johan Normark (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Current Swedish Archaeology, 22 s. 183-206
ISSN:
1102-7355
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Maya, Water, Hydrology, Chicxulub, Mexico, Object oriented ontology
Postens nummer:
211085
Posten skapad:
2015-01-19 17:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007