transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Education for Sustainable Development in Early Childhood Care and Education: A UNESCO Background paper

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); John Siraj-Blatchford (-)
Publicerad i:
Bakgrund för dokumentation av avslutningen av DECADE för ESD i Nagoya, 10-12 november,
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Ej publicerat manus
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
Nyckelord:
UNESCO, ECCE, Decade for ESD
Postens nummer:
211028
Posten skapad:
2015-01-19 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007