transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acute escitalopram but not contextual conditioning exerts a stronger "anxiogenic" effect in rats with high baseline "anxiety" in the acoustic startle paradigm.

Författare och institution:
Robert Pettersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Jakob Näslund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); S Melker Hagsäter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Psychopharmacology, 232 ( 8 ) s. 1461-1469
ISSN:
0033-3158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Acute administration of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) may enhance anxiety in humans, those with anxiety disorders being more susceptible than others. Fear-conditioned or unconditioned acoustic startle and freezing are common measures of fear and/or "anxiety" in rodents that may be used to study this effect of SSRIs preclinically.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Övrig farmaci
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
210946
Posten skapad:
2015-01-18 00:20
Posten ändrad:
2016-08-09 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007