transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Buddhister och buddhism - asiatisk migration, konvertiter och sekulär meditation

Författare och institution:
Katarina Plank (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. 3. uppl., s. 203-262
ISBN:
978-91-44-10176-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet behandlar Sveriges buddhistiska liv, dess kulturellt, etniskt och språkligt pluralistiska grupper och de många konvertitkommuniteterna. En historisk översikt ges över buddhismens framväxt i Asien och i Sverige. Därefter diskuteras tematiskt hur asiatiska och konverterade buddhistgrupper skiljer isg från varandra vad gäller antalet utövare och traditioner, lokalitet, ekonomiska resurser och religiös praktik. Kapitlet avslutas med att diskutera samtida trender, bland annat mindfulness.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionshistoria
Nyckelord:
religion, Sverige, buddhism, mindfulness, meditation
Postens nummer:
210943
Posten skapad:
2015-01-17 11:34
Posten ändrad:
2015-01-23 09:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007