transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Single-shot and Readout Segmented EPI: Geometric Fidelity of 3T Prostate DWI.

Författare och institution:
Andriy Fedorov (-); Kemal Tuncali (-); Lawrence P Panych (-); Janice Fairhurst (-); Clare Tempany (-); Stephan E Maier (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Berkeley, California. Book of Abstracts, Twentysecond Annual Meeting, Milan, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
Ytterligare information:
http://www.ismrm.org/14/
Postens nummer:
210837
Posten skapad:
2015-01-15 15:02
Posten ändrad:
2015-04-14 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007