transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Networks and Sectoral Conditions affect Knowledge Intensive Entrepreneurial Venture in the Medical Technology Industry: A case study of Aerocrine

Författare och institution:
Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring, Chalmers); Maureen McKelvey (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
conference Innovation and Entrepreneurship in Health Care & Life Sciences. 2nd annual InnovHealth network.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper focuses upon the role of networks and sectoral conditions in influencing commercialization. A case study of a medical technology company is used. This paper was presented at the Conference Innovation and Entrepreneurship in Health Care & Life Sciences. 2nd annual InnovHealth network. IIE organized this conference, 11-12 Dec 2014, Gothenburg, Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
medical technology, innovation, commercialization
Ytterligare information:
This paper was later published as a book chapter, Laage-Hellman and McKelvey 2015. Edward Elgar Publishers.
Postens nummer:
210821
Posten skapad:
2015-01-15 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007