transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: Toward output legitimacy in local government?

Författare och institution:
Annelin Gustavsen (-); Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); Asbjörn Röiseland (-)
Publicerad i:
Urban Research and Practice, 7 ( 2 ) s. 119-122
ISSN:
1753-5069
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
210806
Posten skapad:
2015-01-15 13:20
Posten ändrad:
2015-01-23 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007