transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Food Policy as a Wicked Problem: Contending with Multiple Demands and Actors

Författare och institution:
B. Guy Peters (-); Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
World Food Policy, 1 ( 1 ) s. 2-9
ISSN:
2372-8639
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
210803
Posten skapad:
2015-01-15 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007