transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det ekonomiska tänkandets historia, 2 uppl.

Författare och institution:
Bo Sandelin (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Hans-Michael Trautwein (-); Richard Wundrak (-)
ISBN:
91-7150-722-1
Antal sidor:
156
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
SNS Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
210797
Posten skapad:
2015-01-15 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007