transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys

Författare och institution:
Lise-lotte Bjervås (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Datum för examination:
2011-09-30
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
210789
Posten skapad:
2015-01-15 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007