transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring the relationship between disease-related knowledge and health risk behaviours in young people with congenital heart disease.

Författare och institution:
Astrid Janssens (-); Eva Goossens (-); Koen Luyckx (-); Werner Budts (-); Marc Gewillig (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, 15 ( 4 ) s. 231-240
ISSN:
1873-1953
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In order to prevent cardiac complications, young people with congenital heart disease (CHD) should conduct heart-healthy behaviours. Therefore, they are assumed to have a good understanding of their disease. However, empirical data on the relationship between disease-related knowledge and health behaviours in this population is lacking.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Heart defects, congenital, adolescent, health behaviour, health knowledge, attitudes, practice
Postens nummer:
210757
Posten skapad:
2015-01-14 15:39
Posten ändrad:
2016-06-27 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007