transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pornografi - orsak eller symptom

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 1986 ( 32 )
ISSN:
0105-1121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
210701
Posten skapad:
2015-01-14 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007