transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vems tryckfrihet - hans, hennes eller hans och hennes?

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
13 kvinnoperspektiv på rätten,
ISBN:
917678293X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Iustus förlag
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
210699
Posten skapad:
2015-01-14 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007