transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avskiljandets logik - en nödvändighet och en begränsning

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Rätt i förändring. Om kristendenser i svensk rätt.,
ISBN:
91-89078-24-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
210694
Posten skapad:
2015-01-14 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007