transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Könsdiskriminering med lagens skydd

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Feministiskt perspektiv, 1998 ( 2 )
ISSN:
1403-1477
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
210689
Posten skapad:
2015-01-14 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007