transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Computed tomography for preoperative evaluation of need for sternotomy in surgery for retrosternal goitre.

Författare och institution:
Per Malvemyr (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Nils Liljeberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Mikael Hellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Andreas Muth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Langenbeck's archives of surgery / Deutsche Gesellschaft fur Chirurgie, 400 ( 3 ) s. 293-299
ISSN:
1435-2451
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purposes of this study are to evaluate the usefulness of available CT classifications of retrosternal goitre (RSG) to identify patients needing sternotomy and to examine the effect of neck extension on goitre position.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Retrosternal goitre, Computed tomography, Predictive factors, Sternotomy
Postens nummer:
210687
Posten skapad:
2015-01-14 11:29
Posten ändrad:
2015-07-01 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007