transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staten, grundlagen och sexualiteten -pornografidebatten och statens ansvar för demokratins idéer

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen); Sari Kouvo (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Värdegrundens publikationsserie nr 1/2000,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
210686
Posten skapad:
2015-01-14 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007