transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomars villkor i staden

Författare och institution:
Majsa Allelin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Vart är du på väg, älskade stad? 14 profiler om Göteborgs framtid. Åke Magnusson och Anders Nilsson (red.), s. 182-209
ISBN:
9789170297540
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tre Böcker Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
210682
Posten skapad:
2015-01-14 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007