transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Am I being heard?' The situation of students with disability in higher education

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
S.N.D.T. Women's University, Mumbai, India, 18 December 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
disability, disabled students, higher education, teaching and learning
Ytterligare information:
Invited guest lecture
Postens nummer:
210314
Posten skapad:
2015-01-08 16:19
Posten ändrad:
2015-01-08 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007