transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Building bridges through collaborative cross-cultural research

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
"India Day" University of Gothenburg, 10, October 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Sweden, India, gender, cross-cultura, SIGN
Ytterligare information:
Invited presentation
Postens nummer:
210311
Posten skapad:
2015-01-08 16:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007