transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad händer när datorerna blir smartare än vi?

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Forskning och Framsteg, ( 7 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
210286
Posten skapad:
2015-01-08 15:02
Posten ändrad:
2015-02-10 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007