transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interactive comments on "Ice and AIS: ship speed data and sea ice forecasts in the Baltic Sea by Löptien and Axell

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
The Cryosphere Discussion, 8 s. C1476–C1477
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Interactive comment on “Ice and AIS: ship speed data and sea ice forecasts in the Baltic Sea” by U. Löptien and L. Axell
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Postens nummer:
210267
Posten skapad:
2015-01-08 13:42
Posten ändrad:
2015-02-17 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007