transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innovative approaches for the development of new copper-free marine antifouling paints.

Författare och institution:
R Trepos (-); Emiliano Pinori (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Per R. Jonsson (Centrum för marin kemisk ekologi & Institutionen för biologi och miljövetenskap, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Mattias Berglin (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); J Svenson (-); R Coutinho (-); J Lausmaa (-); C Hellio (-)
Publicerad i:
Journal of Ship and Ocean Technology, 9 s. 7-18
ISSN:
1226-5594
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
Postens nummer:
210240
Posten skapad:
2015-01-08 12:23
Posten ändrad:
2016-04-28 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007