transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nie jest łatwo przerabiać instytucje ani je tworzyć

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Pawlak, Mikołaj and Srokowski, Łukasz (eds) Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, s. 249-264
ISBN:
978-83-60260-42-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
IPSiR UW
Förlagsort:
Warszawa
Publiceringsår:
2014
Språk:
polska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
210232
Posten skapad:
2015-01-08 11:13
Posten ändrad:
2015-02-04 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007