transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gold and silver nanoparticle-assisted laser desorption ionization mass spectrometry compatible with secondary ion mass spectrometry for lipid analysis

Författare och institution:
Amir Saeid Mohammadi (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); John S. Fletcher (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Per Malmberg (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Andrew G Ewing (Institutionen för kemi och molekylärbiologi & Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi, Chalmers)
Publicerad i:
Surface and Interface Analysis: 19th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS), 46 s. 379-382
ISSN:
0142-2421
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To provide a convenient organic matrix-free spray-on sample preparation for laser desorption ionization (LDI) that is compatible with secondary ion mass spectrometry (SIMS) imaging mass spectrometry (IMS) techniques, silver and gold nanoparticles (NPs) were applied on a 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) lipid sample. Application of Ag and Au nanoparticles to the POPC sample allowed POPC lipid fragments to be detected using NP-LDI in both positive and negative polarities. In addition, the same sample prepared for NP-LDI experiments was used for C-60 SIMS lipid analysis, and a secondary ion signal enhancement was obtained for the [M+H](+) ion of the POPC lipid as well as for characteristics POPC lipid fragments in positive ion mode.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik
Nyckelord:
LDI mass spectrometry compatible with SIMS; Au Ag nanoparticle LDI; NPs spray-on procedure; IMS lipid analysis; Au and Ag nanoparticles
Postens nummer:
210194
Posten skapad:
2015-01-08 09:06
Posten ändrad:
2016-08-17 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007