transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vikten av ett kritiskt granskande förhållningssätt

Författare och institution:
Louise Peterson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Lärare i den uppkopplade skolan. Annika Lantz-Andersson (red.); Roger Säljö (red.), s. 197-230
ISBN:
978-91-40-68715-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Postens nummer:
210180
Posten skapad:
2015-01-08 07:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007