transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of the book by Magdalena Radkowska-Walkowicz. Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej

[The Experience of IVF. Infertility and New Reproductive Technologies in an Anthropological Perspective].

Författare och institution:
Elzbieta Korolczuk (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Pol-Int Platform,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
polska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
assisted reproduction, Poland
Postens nummer:
210166
Posten skapad:
2015-01-07 23:54
Posten ändrad:
2015-01-14 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007