transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn lämnas i sticket i rättsliga tvister

Författare och institution:
Karin Röbäck (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten, 2014 ( 29 december ) s. 4
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
barns rättigheter, vårdnadstvister
Ytterligare information:
Debattartikel i dagspress
Postens nummer:
210158
Posten skapad:
2015-01-07 23:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007