transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

National Museums as National Symbols: a survey of strategic nationbuilding; nations as symbolic regimes

Författare och institution:
Gabriella Elgenius (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
A History of National Museums in Europe 1750-2010: Mobilization and Legitimacy, Continuity and Change , s. 145-166
ISBN:
978-0-415-85396-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge, taylor & Francis Group
Förlagsort:
London & New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Nationalism and nation-building, national museums and high culture, national symbols and symbolic regimes of nations
Postens nummer:
210099
Posten skapad:
2015-01-07 18:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007