transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Standing By Your (Wo)Man? How Voter Ideology Impacts Party Loyalty in the Face of Corruption Scandals

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Nicholas Charron (Quality of Government Institute (QoG))
Publicerad i:
Paper presented at the 21st International Conference of Europeanists, in Washington, D.C., March 14-16, 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Corruption voting, accountability, political parties, scandals
Postens nummer:
210034
Posten skapad:
2015-01-07 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007