transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political data in 2012

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Quality of Government Institute (QoG) & Statsvetenskapliga institutionen); Kevin Deegan-Krause (-); Liam Weeks (-)
Publicerad i:
European Journal of Political Research Political Data Yearbook , 52 ( 1 ) s. 1-19
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
210021
Posten skapad:
2015-01-07 16:20
Posten ändrad:
2015-01-07 17:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007