transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Technical match characteristics and influence of body anthropometry on playing performance in male elite team handball

Författare och institution:
Lars Michalsik (-); Klavs Madsen (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Per Aagaard (-)
Publicerad i:
Journal of Strength and Conditioning Research, 29 ( 2 ) s. 416-428
ISSN:
1064-8011
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
210018
Posten skapad:
2015-01-07 16:17
Posten ändrad:
2015-12-01 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007