transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Continued Party System Instability in Central and Eastern Europe.

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Quality of Government Institute (QoG) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Government Gazette, ( March ) s. 54-55
ISSN:
2042-4167
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
Political parties, new parties, electoral volatility, elections in Europe
Postens nummer:
210014
Posten skapad:
2015-01-07 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007