transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En trött förare är en dålig förare.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 29 december 2014.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Dygnstjänstgöring, ambulanssjukvård, trafiksäkerhet, utryckningsförare, utryckningskörning, arbetstidslagstiftning, arbetsmiljö
Postens nummer:
209991
Posten skapad:
2015-01-07 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007