transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Berättande och minnande

Författare och institution:
Niklas Pramling (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Elin Ödegaard Eriksen (-)
Publicerad i:
B. Riddersporre & B. Bruce (Red.), Berättande i förskolan, s. 92-106
ISBN:
978-91-27-13783-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
berättande, berättelser, narrativ, förskolan, samtal, kommunikation, sociokulturellt perspektiv, måltid, minne, minnas, lärande
Postens nummer:
209979
Posten skapad:
2015-01-07 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007