transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preindustrial commercial history: flows and contacts between cities in Scandinavia and North Western Europe

Författare och institution:
Markus A. Denzel (-); Markus A. Denzel (-); Christina Dalhede (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia & Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Christina Dalhede (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia & Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Redaktör(er):
Markus A. Denzel (-); Markus A. Denzel (-); Christina Dalhede (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia & Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Christina Dalhede (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia & Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
ISBN:
9789197821056
Antal sidor:
368 s.
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Preindustrial Research Group (PRG)
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
209939
Posten skapad:
2015-01-07 15:21
Posten ändrad:
2015-06-03 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007