transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Voters Make up Their Minds: Consideration Set Models for Party Choice in European and National Elections.

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen); Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen); Edvin Boije (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Valforskningsprogrammets rapportserie
Antal sidor:
28
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
CSM, Consideration Set Models, valforskning,
Ytterligare information:
Report 2014:03 of the Swedish National Election Studies Program.
Postens nummer:
209920
Posten skapad:
2015-01-07 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007