transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recruitment rates in different geographic areas and using different recruitment topics. LORE methodological note 2014:7

Författare och institution:
Karolina Riedel (Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
8
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This methodological note analyses recruitment rates from a probability based sample using different postcards in an experimental setting. The results show that geographic proximity to the University of Gothenburg has a positive influence on the recruitment rate as well as living in an urbanized area. Highlighting particular relevant topics to potential respondents and using postcards alluding to the respondents’ geographical environment also seems to increase the recruitment rates. However, not all topical recruitment efforts are beneficial to recruitment rates as the recruitment highlighting the topic of crime achieved a lower recruitment rate than a general recruitment approach.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
survey methodology, web panels, panel recruitment
Ytterligare information:
LORE methodological notes
Postens nummer:
209902
Posten skapad:
2015-01-07 14:55
Posten ändrad:
2015-09-16 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007