transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid levels of the synaptic protein neurogranin correlates with cognitive decline in prodromal Alzheimer's disease.

Författare och institution:
Hlin Kvartsberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Flora H Duits (-); Martin Ingelsson (-); Niels Andreasen (-); Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kerstin Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Gunnar Brinkmalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lars Lannfelt (-); Lennart Minthon (-); Oskar Hansson (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Charlotte E Teunissen (-); Philip Scheltens (-); Wiesje M van der Flier (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Portelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11 ( 10 ) s. 1180–1190
ISSN:
1552-5279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Synaptic dysfunction is an early event in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis and directly related to cognitive impairment. Consequently, synaptic biomarkers may be valuable tools for both early diagnosis and disease stage. Neurogranin (Ng) is a postsynaptic protein involved in memory consolidation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Neurogranin; Alzheimer's disease; Mass spectrometry; ELISA; Mild cognitive impairment; Prognostic marker
Postens nummer:
209895
Posten skapad:
2015-01-07 14:49
Posten ändrad:
2015-12-29 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007