transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment on "An antidepressant decreases CSF Aβ production in healthy individuals and in transgenic AD mice".

Författare och institution:
Johan Fredrik Emilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Elias Eriksson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Science translational medicine, 6 ( 268 ) s. 268le5
ISSN:
1946-6242
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
209889
Posten skapad:
2015-01-07 14:46
Posten ändrad:
2015-01-15 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007