transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genomlysning av forskarutbildningen

Författare och institution:
Annika Bergviken Rensfeldt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Maria Rubin (-)
Publicerad i:
Swedish Educational Research Association October 6-7, 2014, Växjö, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Forskarubildning, pedagogik, kartläggning
Postens nummer:
209845
Posten skapad:
2015-01-07 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007