transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validating FreeSurfer analysis of laterally truncated images

Författare och institution:
Oscar Gustafsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Maria Ljungberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Lars Jönsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Göran Starck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Medicinteknikdagarna 14-16 Oktober 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Ytterligare information:
http://www.malmokongressbyra.se/mtd_nbc/valkommen
Postens nummer:
209839
Posten skapad:
2015-01-07 12:49
Posten ändrad:
2015-04-14 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007