transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Once a Satisficer, Not Always a Satisficer: Evidence from an Awareness Control Experiment

Författare och institution:
Sebastian Lundmark (Statsvetenskapliga institutionen); Johan Martinsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
APSA 2014 Annual Meeting Paper,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Satisficing is a well-known data quality problem in all types of survey research. In this digital age however, the researcher, when using web surveys, is able to monitor and intervene in the respondent's response process to a greater extent. In this research note, we aim to detect satisficing behavior by respondents early in a survey to see whether this response behavior continues throughout the survey and whether this behavior can be remedied.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
surveys, data quality, satisficing, awareness control, respondent attention
Postens nummer:
209830
Posten skapad:
2015-01-07 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007