transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kontroll av beroende. Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid. Konferens arrangerad av Institutionen för Socialt Arbete och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 10 april 2014, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
209825
Posten skapad:
2015-01-07 12:12
Posten ändrad:
2015-01-07 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007