transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Users in the Dark: The Development of a User-Controlled Technology in the Czech Wireless Network Community

Författare och institution:
Johan Söderberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Hacking Europe : from computer cultures to demoscenes / Gerard Alberts., s. 219-239
ISBN:
978-1-4471-5492-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
A case study of a group of Czech wireless network activists building an open hardware, Free Space Optics device.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Nyckelord:
hacking, open hardware, wireless networks
Postens nummer:
209797
Posten skapad:
2015-01-07 11:01
Posten ändrad:
2015-02-20 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007