transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskningsprojektet Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Rapport från seminarium I: Offentliga planer för avfallsförebyggande

Författare och institution:
Maria Jylkkä (Förvaltningshögskolan); Hervé Corvellec (Gothenburg Research Institute (GRI)); Richard Ek (-); Patrik Zapata (Förvaltningshögskolan); María José Zapata Campos (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Seminarieserien Från avfallshantering till avfallsförebyggande, s. 14
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Rapporten är en första dokumentation över hur arbetet med avfallsförebyggande ser ut i Sverige idag, och hur vi rör oss framåt. Rapporten är ett viktigt dokument för att återkoppla till dem som deltog samt de som kommer att delta vid framtida tillfällen. I detta första av tre seminarier träffades deltagarna för att få en överblick över de praktiker som finns i landet och diskutera hur de kan bidra till en större förändring i avfallsförebyggandet, vilka incitament som behövs för att öka på avfallsförebyggandet i landet samt vilken roll Naturvårdsverkets avfallsförebyggande program har idag och vad det skulle kunna bidra med i framtiden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Avfallsförebyggande, avfall, hållbar utveckling
Postens nummer:
209788
Posten skapad:
2015-01-07 10:45
Posten ändrad:
2015-01-21 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007