transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är grunden för musikaliskt lärande och bedömningar?

Författare och institution:
Bengt Olsson (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Texter om konstarter och lärande, s. 132-161
ISBN:
978-91-978476-8-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Art Monitor, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
konstarter, lärande, undervisning
Postens nummer:
209763
Posten skapad:
2015-01-07 09:43
Posten ändrad:
2015-01-08 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007