transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peri-urban landscapes – sustainability potential for the future. Session at PESCRL 2014.

Författare och institution:
Gunilla Almered Olsson (Institutionen för globala studier, humanekologi); Karl Martin Born (-); Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Unraveling the logics of landscape’ Permanent Conference of the European Rural Landscapes, 26th session, PECSRL conference, Gothenburg & Mariestad, September 2014, s. 51-53, 68-71
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Postens nummer:
209717
Posten skapad:
2015-01-06 23:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007